fbpx

Calendar creștin ortodox 22 august 2022. Ce mare sărbătoare este la început de săptămână. Rugăciunea grabnic ajutătoare care se spune luni

Luni, în calendarul creștin ortodox este pomenit un mare sfânt. Rugăciunea închinată lui se spune că este grabnic ajutătoare și toți credincioșii ar trebui să o rostească pe 22 august.

La început de săptămână, în calendarul creștin ortodox se face pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic. Foarte credincios, acesta i-a îndemnat și pe cei din jurul său să creadă în Dumnezeu, motiv pentru care este prăznuit în fiecare an pe data de 22 august.

Calendar creștin ortodox 22 august 2022. Cine a fost Sfântul Mucenic Agatonic?

Sfântul Mucenic Agatonic este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe data de 22 august. Nu doar că și-a dedicat întreaga viață credinței și a trăit cu frică de Dumnezeu, ci marele sfânt i-a convertit la creștinism pe foarte mulți păgâni, convingându-i pe aceștia să îl urmeze pe Dumnezeu.

Sfântul Mucenic Agatonic a fost cetățean al Nicomidiei, loc în care a ajuns din porunca împăratului Maximilian.

Sfântul Mucenic Agatonic a fost creștin și s-a mândrit cu acest lucru, iar faptul că nu a renunțat la credința sa în Dumnezeu i-a adus, în cele din urmă, sfârșitul. Marele sfânt a fost ucis în localitatea Silviria, împreună cu principele Nicomidiei, dar și cu alți creștini, potrivit crestinortodox.ro.

Rugăciunea grabnic ajutătoare către Sfântul Mucenic Agatonic. Credincioșii trebuie să o citească pe 22 august

Canonul de rugăciune către Sfântul Mucenic Agatonic se poate citi în fiecare an, pe data de 22 august. Despre această rugăciune se crede că este grabnic ajutătoare și că toți cei care o rostesc își găsesc liniștea și pot trece mai ușor peste probleme.

„Troparul Sfântului Mucenic Agatonic şi al celor împreună cu dânsul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru.

Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Cântare de biruinţă…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbunătăţeşte, sfinte, sufletul meu cel înrăutăţit de patimi, ca unul ce te-ai făcut următor al Celui Bun şi-mi dă cuvânt ca să măresc cinstită pomenirea ta.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai cunoscut Celui Ce toate le cunoaşte, mucenice de Dumnezeu insuflate şi Întruparea Lui înaintea neamurilor ai propovăduit-o, neînspăimântându-te de moartea trupului tău.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei căzuţi i-ai sculat prin cuvântul tău şi cu bună credinţa i-ai arătat părtaşi Învierii şi Strălucirii Celei Veşnice, mucenice mult pătimitorule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Minunea cea mare a naşterii tale, Cinstită, se vede mai presus decât toate minunile, pentru că ai născut pe Hristos, Care S-a arătat întru asemănarea trupului, fără schimbare şi fără amestecare.

Cântarea a 3-a. Irmos: Să se întărească inima mea…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel deşert la minte nădăjduia a te amăgi cu vicleşuguri şi cu momeli; dar cugetul lui cel străin s-a arătat deşert, fiind tu, mucenice, întărit pe piatra credinţei celei adevărate.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înotând peste luciul chinurilor şi al durerilor trupului prin ocârmuirea lui Hristos, te-ai adăpostit în limanurile cele înţelegătoare, veselindu-te pătimitorule, Sfinte Mucenice Agatonic.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tăierile şi zdrobirile trupului peste mine să vină astăzi; săbiile şi tigăile şi focul şi fiarele şi moartea, căci nu mă tem de ele, strigai, pătimitorule Mucenice Agatonic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel după fire Necuprins, Întrupându-Se din tine cu chip omenesc, a primit cuprindere după trup, în îndoite fiinţe şi voiri, cunoscându-Se, Stăpână Fecioară.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cu duhul văzând mai înainte…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Îngrădindu-te luminat cu arma Dumnezeieştii credinţe, înţelepte, ai intrat la priveliştea mucenicilor şi luptându-te cu vrăjmaşul, desăvârşit l-ai biruit pe el, supunându-l sub picioarele tale, Sfinte Mucenice Agatonic, mult pătimitorule.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea cuvintelor tale şi cu Dumnezeieştile arătări ale faptelor celor sfinţite, ai îngrozit pe vrăjmaşii care socoteau şi către înşelăciune să te atragă, Sfinte Mucenice al lui Hristos Agatonic.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul arzând mintea ta de focul dragostei celei Dumnezeieşti, pururea pomenite, de focul păgânilor nu te-ai înfricoşat, ci, ca un cărbune arzând, materia necredinţei ai ars-o, Mucenice Sfinţite, Agatonic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce şade pe umerii Heruvimilor, cu cuviinţă Dumnezeiască, din tine ca un Om întrupându-Se, şade ca un Prunc în braţele tale, Preacurată şi Se face Prunc, ca să mântuiască pe cel întâi-zidit, care de demult se făcuse prunc cu mintea.

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un mucenic prealegiuitor, mărite, ai pus împotriva legilor vrăjmaşului Legea cea mântuitoare a Dătătorului de Lege şi a Stăpânului tuturor, a lui Hristos Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Agatonic, care s-a făcut prea vestit şi prea mărit mucenic, acum este fericit cu puterile cele de sus, totdeauna luminat veselindu-se.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai mult decât viaţa ai ales a muri, mărite, pentru ca să dobândeşti viaţa ce va să fie, ca pe viaţa cea pururea fiitoare şi veşnică; drept aceea, ţi-ai plecat grumazul tău sabiei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin Duhul Cel Dumnezeiesc, mai dinainte Isaia, văzând minunile tale, a grăit: iată, vei avea în pântece pe Cel Neîncăput, Întrupat, Preacurată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Pe Proorocul Iona urmând…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea cea nenumărată a etiopienilor celor înţelegători, prin neputinţa trupului, ai biruit-o, înţelepte şi cu mulţimile slujitorilor celor nematerialnici te-ai împreunat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte ai umblat pe calea muceniciei şi căile răutăţii le-ai strâmtorat, pătimitorule; şi ai ajuns către locaşurile cele largi ale minţilor celor cereşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind ca aurul în ulceaua chinurilor celor cumplite, te-ai arătat pecetea patimilor lui Hristos, Înţelepte Agatonic, fiind pus în vistieriile cele Dumnezeieşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioreşte ca şi mai înainte născând pe Hristos L-ai hrănit cu lapte, pe Cel Ce dă hrană tuturor; preaslăvită şi negrăită, este minunea, Cinstită Fecioară.