fbpx

Calendar creștin ortodox 24 august 2022. Miercuri este prăznuit sfântul care a trecut prin foc pentru a-și apăra credința

Miercuri, în calendarul creștin ortodox se face pomenirea unui mare sfânt. Este sărbătoare pe data de 24 august 2022, iar credincioșii sunt îndemnați să țină post în această zi.

Pe 24 august, în calendarul creștin ortodox este prăznuit Sfântul Mucenic Eutihie. Cum sărbătoarea pică în acest an într-o zi de miercuri, credincioșii pot să postească în această zi și să se roage pentru iertarea păcatelor.

Calendar creștin ortodox 24 august 2022. Cine a fost Sfântul Mucenic Eutihie?

Sfântul Mucenic Eutihie este sărbătorit în fiecare an, pe data de 24 august. Acesta a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul și al Sfântului Apostol Pavel. În timpul vieții, Sfântul Mucenic Eutihie a călătorit pentru a duce mai departe cuvântul și învățăturile lui Iisus Hristos. Pentru a-i convinge pe oameni de puterea lui Dumnezeu, Sfântul Mucenic Eutihie a distrus templele păgâne și și-a recunoscut credința indiferent de locul în care a mers.

În toate călătoriile sale, Sfântul Mucenic Eutihie a fost însoțit de un înger, acesta anunțându-l de ceea ce urmează să se întâmple. Când a fost aruncat în temniță, îngerul este cel care l-a hrănit. Ulterior, Sfântul Mucenic Eutihie a trecut prin foc și a scăpat din gura fiarelor, acesta fiind protejat de Dumnezeu. Pentru că a refuzat să renunțe la credința sa, Sfântul Mucenic Eutihie a fost condamnat la moarte, acesta găsindu-și sfârșitul după ce i-a fost tăiat capul cu sabia.

Sfântul Mucenic Eutihie, prăznuit pe 24 august. Ce rugăciune se rostește miercuri?

Se spune că rugăciunile închinate Sfântului Mucenic Eutihie nu rămân fără răspuns, mai ales dacă sunt rostite din tot sufletul. Canonul de rugăciune închinat marelui sfânt se rostește miercuri, 24 august 2022.

„Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Eutihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluindu-te acum cu dumnezeieştile puteri şi stând înaintea scaunului harului, luminează dumnezeieşte cu mijlocirea ta, pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, Sfinte Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvioşie ai vieţuit, preafericite Eutihie, făcându-te ucenic desăvârşit apostolilor lui Hristos şi te-ai înălţat la vârstă desăvârşit, chinuindu-te luminat, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai intrat în priveliştea muceniciei veselindu-te şi ai dorit de moarte aducătoare de viaţă şi înecându-te în mare, ai înecat mulţime de mii ale vrăjmaşului, fericite Eutihie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, Preacurată arătându-Se Iubitorul de oameni întru asemănare de trup, a mântuit lumea cea pierdută şi supusă înşelăciunii. Pentru aceasta te cinstim şi te fericim pe tine.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând pe slugile Cuvântului semănători de cele bune, ai primit în inima ta sămânţa Duhului şi cu dreapta credinţă ai odrăslit spic însutit, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te arătat cu focul Dumnezeirii celei fără de materie ai ars credinţa cea rea, preafericite Eutihie şi cu sfinţenie te-ai chinuit. Pentru aceasta cu credinţă te lăudăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alipindu-te cu sufletul şi cu inima de sfinţii ucenici ai Cuvântului, cu sfinţenie ţi-ai petrecut viaţa şi te-ai sălăşluit luminat întru luminile sfinţilor, Sfinte Mucenice Eutihie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Risipeşte, rogu-mă, întunericul minţii mele cu lumina ce este întru tine, ca una ce eşti bună şi te roagă, să mă fac mai bun prin mijlocirile pocăinţei, ca întru credinţă să te slăvesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc, al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe unul, ce eşti strugure copt din via cea înţelegătoare, te lăudăm cu cuvântul, căci cu adevărat cu dreaptă credinţă ne izvorăşti nouă vinul umilinţei, mărite Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu răsăritul chinurilor tale, mucenice, cu adevărat luminezi toată lumea, ca soarele cel mare, prin har încetând întunericul sufletelor noastre, Sfinte Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să ne veselim duhovniceşte astăzi, săltând întru pomenirea purtătorului de nevoinţe şi să-i strigăm lui: Mare Mucenice Eutihie, cere tuturor iertare de greşeli.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Carte te-a scris pe tine mai înainte adunarea proorocilor, Preacurată Fecioară, întru care cu degetul Tatălui s-a scris Cuvântul, scriind pe credincioşi în cartea vieţii, Mireasă a lui Dumnezeu.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu Fecioară, neispitită de nuntă ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani; Cel Ce dăruieşte pace tuturor, celor ce te laudă pe Tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.